Nieuwsbrief Juni 2023

Nieuwsbrief Juni 2023

 Lid van de “4e Pijler” van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerkin

                                NIEUWSBRIEF Juni 2023

 

 

                                              v.u. Patrick STEENS – secretaris B&F 

 

Beste Buddies en Friends,

 

 

30 juni 2023... einde van het schooljaar, de vakantie-uittocht begint, iedereen in zomerstemming, overal muziekfestivals ...

 

Wij hopen alvast dat voor alle B&F leden en sympathisanten een leuke tijd aanbreekt, met toffe ontmoetingen en veel buitenactiviteiten, maar ook met wat rust en herbronning.

 

Buddies & Friends heeft niet stilgezeten tijdens de eerste helft van dit jaar en we hebben belangrijke punten verwezenlijkt. Zo was de start van het eerste jaar van de middelbare school mogelijk dankzij onze ondersteuning. Eveneens werd de nieuwe aansluiting van drinkwater met groot debiet gerealiseerd dankzij de fondsen die onze vereniging ter beschikking werden gesteld.

 

De Keniaanse samenleving ondervindt momenteel de gevolgen van de machtswissel na de verkiezingen. Onduidelijkheid heerst omtrent het toekomstige beleid maar bovenal zit de nieuwe regering in een financiële en economische malaise.  Ambtenaren werden gedurende 3 maanden niet betaald en dat laat zich diep in de maatschappij voelen. Voor de Little Angels School betekent dat concreet dat vele ouders het schoolgeld niet of niet volledig kunnen/ willen betalen. 

 

Buddies & Friends is echter een stipte en trouwe betaler van het schoolgeld voor de 60 ondersteunde leerlingen. Het schoolgeld wordt overgemaakt bij het begin van elk kwartaal en in de loop van de afgelopen week werd het geld voor het 3e kwartaal van 2023 naar de schoolrekening overgeschreven. Wij verwachten wel dat Elizabeth en haar staf in augustus een extra beroep op ons zullen doen ten einde sommige lopende kosten van de school te dekken (voeding, lonen van werklieden, klein school- of sportgerief e.d.). In de mate van het mogelijke zullen wij op het gepaste ogenblik een bijkomende steun verzekeren.

 

Tot slot nog even herinneren aan onze beslissing van maart 2023 om het lidgeld aan te passen.  Dit bedraagt thans 13EUR per maand per gesponsorde leerling.  Wij nodigen alle Buddies uit hun automatische betaling aan te passen. 

Back to blog