B&F Nieuwsbrief FEBRUARI 2022

B&F Nieuwsbrief FEBRUARI 2022

Beste Buddies en Friends,

 

Naar goede gewoonte, heeft het bestuur van Buddies & Friends het financieel bilan voor het afgelopen werkjaar 2021 opgemaakt en goedgekeurd.

Jullie vinden een ge-de-identificeerde versie van dit bilan in bijlage.

 

Enkele hoofdpunten:

 

  • Wij hebben 13.300,00 EURO getransfereerd naar de bankrekening van de Little Angels School in Shanzu/ Kenia. Dit is volkomen gelijkaardig met de voorgaande jaren.
  • Onze vaste leden blijven trouw op post en er is een gestage aangroei van het aantal Buddies en dus van het aantal gesponsorde studentjes.

  • Onze inkomsten van Friends blijven zeker op peil maar zijn aan meer schommeling onderhevig. 

  • De onkosten blijven miniem. Voor dit jaar werden enkel 142,72 EURO betaald aan transfer- en bankkosten. Dit is 1.5% van de uitgaven. 

 

 

Nieuws van de school

Opnieuw heeft het ministerie van onderwijs in Kenia de data van het schooljaar gewijzigd. Zo zal het schooljaar nu eindigen op 25 Februari waarna 2 maanden schoolverlof voorzien zijn. De vroegere sluiting van de scholen werd ingevoerd met het oog op de komende verkiezingen voor alle bestuurlijke niveaus in Kenia.

 

Natuurlijk brengt dit Elizabeth en haar staf opnieuw in de problemen. Niet alleen moeten de lessen aangepast worden aan de nieuwe schoolkalender. Daarnaast ontstaat een financieel probleem: de ouders willen/ kunnen geen schoolbijdragen betalen tijdens de (verlengde) verlofperiode, maar de vaste kosten van de school lopen door. Elizabeth heeft reeds een gedeeltelijke overeenkomst met de bank onderhandeld. Samen met haar zoeken wij een oplossing voor de overblijvende kosten. Dit betekent wellicht dat er geen bijkomende verbouwingen kunnen uitgevoerd worden tijdens het schoolverlof.

 

De lessen worden opnieuw hervat op 25 April.

 

 

                          Als bestuur van Buddies & Friends wensen we alle leden van onze vereniging van harte proficiat met het resultaat voor 2021.                                                      

                          

Beste groeten en tot een volgende nieuwsbrief.

Het Bestuur van Buddies & Friends (Denise, Jeanine, Marc en Patrick) 

 

 

Onze contact data: 

buddiesandfriends@live.be 

via Patrick STEENS: +32 473 98 66 08 

via Marc KLAPS: +32 475 42 69 88 

 

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.