B&F Nieuwsbrief - Maart 2023

B&F Nieuwsbrief - Maart 2023

Beste Buddies en Friends,

 

 

Marc en Denise Klaps vertellen over hun bezoek aan de Little Angels School

" Na 5 jaar was het eindelijk zover, we konden nog eens een onaangekondigd bezoek brengen aan Elisabeth en de kinderen van de Little Angels School in Shanzu. 

Het voor Elisabeth onverwachte (we verrasten haar terwijl ze een leerkracht aan het observeren was) weerzien was zeer hartelijk. Maar voor ons was het een echte openbaring. De school heeft echt grote veranderingen doorgevoerd.  Vooral het opstarten van graad 7 (1stegraad middelbaar onderwijs) is een grote opsteker en vooruitgang. 

We kregen ook de mogelijkheid om kennis te maken met Stanley, de zoon van Elisabeth. Hij staat momenteel in voor alle administratieve taken in de school en wij konden vaststellen dat dit een grote meerwaarde zal zijn in onze verdere samenwerking. 

Onze dagelijkse bezigheid bestond erin om foto’s te maken van de door jullie gesponsorde kinderen en opbouwende gesprekken te voeren met Elisabeth en Stanley. Hieruit kwam naar voor dat de prijzen van het voedsel enorm gestegen zijn, er extra toiletten nodig zijn en vooral nieuwe handboeken. We konden ook de levering van de nieuwe banken persoonlijk meemaken en genieten van het enthousiasme van de leerlingen. 

 De leerlingen (10% Moslim-90% Katholiek) komen elke weekdag naar school van 7 tot 17u en krijgen 2x per dag eten: 10u porridge( mengsel van suiker, gerst en water) en kort na de middag Ugali (water met maisvlokken).  Iedere donderdag staat er vlees op het menu. Het krijgen van voedsel is voor de kinderen een enorme stimulans om naar school te komen. 

De leerkrachten roteren van klas naar klas (vgl met ons MO) en met grote discipline volgen de leerlingen de les! Men start al met leren lezen en schrijven vanaf de 2e en 3e kleuterklas. 

Wegens architecturale redenen is de waterpomp (gesponsord door Pidpa -Hidroplus) nog niet geïnstalleerd maar Elisabeth verzekerde ons dat dit tegen eind mei in orde ging zijn. 

Het opstarten van graad 7 brengt ook extra kosten met zich mee. Er moet een computerlokaal komen en een scheikundelokaal. Deze en 3 extra lokalen staan in een 3 jarenplan.

Het waren voor ons zeer intense en leerrijke dagen en ontmoetingen. Wij hebben kunnen vaststellen dat het geld van Buddies and Friends zeer goed en doordacht wordt besteed. 

We zagen enthousiaste en gelukkige kinderen en leerkrachten en dat is waar wij en jullie als B&F voor staan! "

Denise en Marc 

 

PS: op Instagram @buddiesandfriends kunnen jullie onze dagelijkse foto’s en/of video’s nog steeds (her)bekijken.
Het financiële bilan van onze vereniging voor het werkjaar 2023
Opnieuw is onze vereniging erin geslaagd 17.050 EUR over te maken op de rekening van de Little Angels School in Shanzu/ Mombasa/ Kenia gedurende het afgelopen werkjaar. Dit ligt volledig in de lijn van de sommen die tijdens de voorbije jaren werden getransfereerd. Daarvan werd 6650 EUR aangebracht door de individuele BUDDIES. De bijdrage die ons ter beschikking werd gesteld door FRIENDS (personen of organisaties die ons éénmalige sommen overmaken) bedroeg  9993,50 EUR.
De enige onkosten die ingebracht werden, zijn de bankkosten die gepaard gaan met de Belfius-rekening en met de internationale banktranfers. Deze kost bedraagt 1,3% van het jaarbudget. 
98.7% van het ontvangen geld in 2022 kwam dus op de schoolrekening terecht, enerzijds als schoolgeld voor de gesponsorde leerlingen, anderzijds als ondersteuning van de algemene werking van de school.
In dit verband dient ook aangestipt dat het bezoek van Denise en Marc aan de school in Kenia volledig door henzelf werd bekostigd.
Het bilan werd voorgelegd aan en goedgekeurd door het bestuur van de vereniging. De ge-de-identificeerde versie werd aangehecht aan deze nieuwsbrief als informatie voor onze leden. Eventuele vragen, opmerkingen of suggesties zijn steeds welkom.

 

Aanpassing van het lidgeld

Sinds voorjaar 2013 bedraagt het lidgeld van onze vereniging 10EUR per maand en per gesponsord studentje. Daarmee wordt het schoolgeld voor dit kansarme kind betaald maar ook de 2 maaltijden per schooldag, het schooluniform en het kleine schoolgerief. Gedurende de afgelopen 10 jaar zijn we erin geslaagd dit lidgeld onveranderd te laten, voornamelijk omdat de Euro steeds sterker werd ten opzichte van de Kenyan Shilling. 

Bij de start van het huidige schooljaar werden wij betrokken bij de herberekening van de schoolgelden voor 2023. Zeker de voedselprijzen in Kenia zijn sterk opgelopen. Maar ook lonen, boeken en energie kennen aanzienlijke stijgingen. Tijdens hun bezoek hebben Denise en Marc deze zaken onderzocht, besproken en geëvalueerd. 

Net als de ouders en zorgdragers, moeten wij als Buddies eveneens onze bijdrage verhogen ten einde de ondersteuning van de meest kansarme kinderen te garanderen. 

Als bestuur van onze vereniging zien wij ons genoodzaakt het bedrag per gesponsord studentje naar 13EUR per maand te brengen.

 

Wij hopen dat alle Buddies begrip kunnen opbrengen voor deze wijziging en vragen hen vriendelijk om de automatische bankbetaling aan te passen naar dit nieuwe bedrag. Met dank bij voorbaat.

 

                          

                                                                                             Beste groeten en tot een volgende nieuwsbrief.

                                                                   Het Bestuur van Buddies & Friends (Denise, Jeanine, Marc en Patrick) 

                                                                                                                                  Onze contact data: 

                                                                                                                                                                                      info@buddiesandfriends.be

                                                                                                                                                                        via Patrick STEENS: +32 473 98 66 08 

                                                                                                                                                                        via Marc KLAPS: +32 475 42 69 88 

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.