• Hoe kwam het project tot stand?

  In 2010 maakten Denise en Marc kennis met het schooltje 'Little Angels' in Kenia. De toestand daar was schrijnend zowel qua infrastructuur als levensomstandigheden.

  Na eerst een aantal persoonlijke giften, kwam het idee van Patrick (een piloot) om een vereniging op te richten zodat ze gelden konden inzamelen ter ondersteuning van de (wees)kinderen in deze school.

  Het grote probleem is vooral dat deze weeskinderen of hun familie niet in staat zijn om te betalen voor onderwijs en voeding (namelijk 10€ per maand).
  Zo werd in februari 2013 de feitelijke vereniging Buddies & Friends opgericht.

  Intussen zijn we met 60 permanente steunende Buddies en is Buddies & Friends lid van de 4e pijler gesteund door 11-11-11.

 • Waarom 'Buddies' & 'Friends'

  De naam Buddy staat voor 'maatje', iemand die voor een zieke of hulpbehoevende zorgt.
  Verder staat 'Buddy' in het vliegwezen ook voor een familielid of kennis van de crew die mee mag vliegen.
  Zo zijn Marc en Denise als Buddy van hun dochter Marlies in 2010 naar Kenia gevlogen en hebben ze de Little Angels School leren kennen.

 • Wat doen we?

  Buddies & Friends bundelt, coördineert en volgt de ondersteuning op van een weinig bemiddelde schoolgemeenschap in een achtergesteld gebied op.

  Deze ondersteuning gebeurt via financiële en materiële bijdragen door “Buddies” (sponsors van studerende kinderen) en “Friends” (occasionele bijdragen).

  Buddies & Friends heeft geen administratieve kosten en zo gaat elke Euro integraal naar de school.
  De financiële steun wordt rechtstreeks gestort op een rekening van de school.

  Op regelmatige basis worden controles ter plaatse uitgevoerd ten einde na te gaan dat de overgemaakte steun effectief wordt gebruikt voor de opleiding en begeleiding van de studerende kinderen.

  Zo wil Buddies & Friends bijdragen tot de ontwikkeling en opleiding van minder bedeelde kinderen zodat zij voor zichzelf en voor hun familie binnen hun oorspronkelijke omgeving een waardevolle toekomst kunnen opbouwen.

 • In de toekomst

  We zijn reeds bijzonder trots op onze 60 Buddies die elke maand € 10 storten en zo een kind onderwijs en 2 schoolmaaltijden per dag schenken.

  Dankzij de vele steun en extra acties sinds 2013 heeft de school een uitgebreide degelijke infrastructuur en een team goede leerkrachten.

  De ultieme droom is de uitbouw van de school tot een volwaardig erkende middelbare school. Dit door het bouwen en afwerken van extra klaslokalen.

 • Secretaris

  Patrick Steens

 • PR

  Marc Klaps

 • Voorzitter

  Denise Baeten

 • Penningmeester

  Jeanine Steens

1 of 4

Steun Buddies & Friends